budowa domu

Projektowanie biofilne stało się ostatnio bardzo modne, dlatego zaprosiłem do podcastu Magdę i Olę, żeby wyjaśniły nam koncepcję biophilic design. Skąd to się wywodzi i jak budować nowocześnie w zgodzie z naturą.
Zapraszam cię do wysłuchania rozmowy.

Przykład domu zaprojektowanego w zgodzie z naturą

Dla mnie pieknym, prostym i nienachalnym przykładem biofilnego projektowania jest dom-muzeum Jima Thompsona w Bangkoku.

Zespół budynków wybudowano w 1959 r przez amerykańskiego biznesmena, który w Tajlandii produkował tkaniny i eksportował na cały świat. Thompson był z wykształcenia architektem i w swoim domu połączył najlepsze zasady tajskiego budownictwa.

Ogromne wrażenie robi dom który jest obecnie muzeum, a w szczegolności posesja na której się znajduje.
Działka ma jedynie 20 arów i jest usytuowana w centrum Bangkoku, który nie słynie z biofilnych rozwiązań. W Bangkoku króluje beton, oszklone wysokościowce i małe budynki ściśle upakowane jeden przy drugim w biedniejszych dzielnicach.

Jak to zaprojektował Jim

W samym centrum na niewielkiej działce udało się stworzyć niesamowitą enklawę, poprzez staranne zaprojektowanie domu i otoczenia.
W domu Jima odnalazłem następujące elementy projektowania biofilnego:

 • duże przeszklenia bez ram które otwierają dom na ogród
 • podcienie zabudowane z 3 stron które tworzą schronienie
 • oczkow wodne w którym odbija się przeszklona ściana sklepu z wyrobami tekstylnymi marki Jim Thompson
 • dłuższa perspektywa jest zaprojektowana w kierunku bramy wejściowej
 • ścieżki w ogrodzie prowadzą nieregularnymi łukami, wiją się wśród ogromnych drzew tropikalnych
 • dominują kolory natury

Zaraz za ogrodzeniem na sąsiednich działkach stoją wysokie kilkunastopiętrowe wieżowce których zupełnie nie widać będąc w domu czy ogrodzie Jima – dla mnie majstersztyk.
Rok temu osobiście zwiedziałem dom Jima i jestem pod wielkim wrażeniem biorąc pod uwagę, że dom powstał pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Założenia projektanta domu i ogrodu przetrwaly 60 lat i pomimo, że okolica na pewno zmieniła się diametralnie, to przebywanie na posesji pozwala się wyciszyć i odpocząć.
Ścieżki, zaułki są tak sprytnie zaprojektowane, że twoim oczom nie ukazuje się cały widok tylko czai się jakaś tajemnica. Potęguje to historia Jima Thompsona, który kilka lat po wybudowaniu domu zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach.

Budynki są wyniesione jedną kondygnację nad ziemią co było spowodowane obawą przed zalaniem w czasie pory deszczowej. Wyniesienie tworzy jednocześnie duże zadaszone przestrzenie otwarte na ogród.
Dom pomalowano na naturalny czerwony kolor, a dachówki wypalane według technologii powszechnej przed wiekami, pięknie się postarzały i przypominają skały spieczone w słońcu.

Dom Jima Thompsona jest wciśnięty z jednej strony pomiędzy ścisłą miejską zabudowę Bangkoku, z drugiej strony otwiera się na kanał Khlong.

Koncepcja domu Jima Thompsona została wymyślona i zrealizowana dużo wcześniej niż opisano filozofię biofilną. Pomimo tego idealnie wpisuje się w koncept projektowania biofilnego, bez niepotrzebnej sztuczności i próby udowodnienia za wszelką cenę, że jesteśmy trendy bo umieściliśmy logo firmy na tle roślin stabilizowanych.

Poniżej przygotowałem dla Ciebie bezpłatny PDF, w którym zebrałem główne zasady projektowania biofilnego.

Zdjęcia domu Jima Thompsona z Wikimedia Common autorstwa Deror_avi:

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110289.JPG;

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110293.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110282.JPG

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jim_Thompson_House_Bangkok_P1110291.JPG

W podcaście zebrałem wszystkie prawa i obowiązki kierownika budowy z ustawy Prawo budowlane oraz przedstawiam jakich odbiorów i sprawdzeń powinieneś żądać od kierownika budowy.


Prawa i obowiązki kierownika budowy

Do czego potrzebny jest kierownik budowy – 22 obowiązki i uprawnienia:

 • kierownik budowy protokolarne przejmuje od Inwestora teren budowy wraz ze znajdującymi się obiektami budowlanymi, osnową geodezyjną oraz elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego i odpodpowiednio zabezpiecza terenu budowy,
 • przejmuje obowiązki wpisem do dziennika budowy,
 • zapewnienia stosowanie wyrobów dopuszczonych,
 • prowadzi dziennik budowy i pozostałą dokumentację budowy,
 • wstrzymuje robóty w przypadku zagrożenia i zawiadomia organ nadzoru budowlanego,
 • zapewnienia geodezyjne wytyczenie,
 • sprawdza zgodność warunków gruntowych z projektem,
 • w razie katastrofy kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować pomoc, zabezpieczyć miejsce i zawiadomić nadzór budowlany i Inwestora,
 • organizuje budowę i kieruje budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz BHP,
 • zawiadamia Inwestora o wpisie do dziennika budowy o wstrzymaniu robót wykonywanych niezgodnie z projektem,
 • koordynuje działania zapewniające bezpieczeństwo na budowie,
 • odpowiedzialny jest za realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • opracowuje planu BIOZ i wprowadza odpowiednie zmiany wynikające z postępu robót,
 • zgłasza Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnia wykonanie wymaganych prób i sprawdzeń,
 • zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy i informację BIOZ,
 • przygotowuje dokumentację powykonawczą,
 • zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz podejmuje działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
 • zgłasza obiekt do odbioru wpisem do dziennika budowy, uczestniczy w odbiorze oraz zapewnia usunięcie wad i usterek oraz przekazuje oświadczenie o zakończeniu robót,
 • Przejmuje od Inwestora Projekt Budowlany lub Techniczny,
 • występuje do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach jeżeli poprawią BHP i usprawnią budowę,
 • okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego,
 • uczestniczy w kontroli nadzoru budowlanego,

Jakie odbiory i sprawdzenia powinien zrobić kierownik budowy

Bez problemu znajdziesz kierownika budowy do obsługi domu jednorodzinnego za 1000zł. Tylko zastanów się czy jest to realna cena za prace i odpowiedzialność najważniejszej osoby na budowie?

Ustawowe prawa i obowiązki powinny być znane każdemu kierownikowi budowy, ale jak dogadujesz kierownika na swoją budowę doprecyzuj jakich odbiorow i sprawdzeń będziesz wymagał.

Przykładowo czy kierownik dokona odbioru izolacji fundamentów i jak to zrobi? Tylko spyta przez telefon brygadzistę „Józek zrobiłeś izolację fundamentów?” czy faktycznie sprawdzi czystość i wilgotność podłoża pod izolację, czy sprawdzi sposób nakładania izolacji, ilość warstw, grubość warstw, połączenie z izolacją poziomą, warunki atmosferyczne przy wykonaniu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie kolejnych prac? Wszystkie powyższe sprawdzenia dotyczą błachego smarowania mazidłem na czarno. Niewłaściwe wykonanie zemści się po kilku latach użytkowania, a uwierz mi – jeśli kierownik tego nie dopilnuje, budowlańcy na 99,9% spartolą robotę.

Listę odbiorów i sprawdzeń, które wymieniam w podcaście, możesz bezpłatnie pobrać poniżej. Wystarczy kliknąć w przycisk „POBIERZ BONUS”

Dzisiaj bardziej wakacyjny wpis, zainspirowany wycieczką do Chorwacji 🙂

W 3 w.n.e. cesarz rzymski Dioklecjan zbudował swój pałac w Spalatum – miejsce dzisiejszego Splitu. Budowla została zaplanowana na wzór warownego obozu rzymskiego (castrum romanum), na rzucie prostokąta o wymiarach 214 na 175 metrów. Innowacyjność pałacu polegała na obronnym charakterze, a także na zastosowaniu starannie przemyślanej inżynierii sanitarnej. Budowę rozpoczęto w 293 roku n.e. a zakończono 305 roku n.e. To ponad tysiąc siedemset lat temu.

Chcesz wiedzieć jakie rozwiązania budowlane zaciekawiły mnie w pałacu rzymskiego cesarza?

Bieżąca, pitna woda dostępna była w wielu miejscach pałacu. Oczywiście cesarz posiadał prywatne łaźnie, ale w pałacu znajdowały się też ogólnodostępne fontanny i łaźnie miejskie dla mieszkańców pałacu ( wojsko, służba).

Skąd dostarczyć czystą wodę dla tak dużej posiadłości i jak zużytą wodę oraz ścieki odporowadzić?

Woda była dostarczana akweduktem o długości 9,5km z rzeki Jadro. Rzeka krótka – długości tylko 4 km – ale bardzo obfita w wodę.

Obliczeniowa wydajnosc rzymskiego kanału wynosiła około 715l/s. Woda do pałacu docierała za pośrednictwem basenu dystrybucyjnego (castellum divisorium) usytuowanego na zboczach góry oraz wieży ciśnień.
W pałacu rury ołowiane rozprowadzały wodę do kilku stref.

Pomieszczenia cesarza miało oczywiście oddzielna sieć wodociągowa. Rzymianie wiedzieli że dobra, czysta i zdrowa woda jest warunkiem bezpiecznego życia. W pałacu istniały publiczne fontanny, pisuary i łaźnie.

Pałac posiadał również odprowadzenie wody z łazienek i fontann oraz kanalizacje deszczową.

Brudną wodę oraz deszczówkę trzeba sprawnie usunąć z posesji. Do odprowadzenia wody z pałacu Dioklecjana zastosowano kanalizacje deszczowa. Kanały zbiorcze o wymiarach: większy kanał 115/220cm i mniejszy 65/160cm odprowadzały wodę brudną i deszczowa poza mury Pałacu.

Część Pałacu znajdująca się najbliżej morza posiadała również indywidualne odwodnienia wprost przez ścianę do morza przez elewację południową.

Centralny system kanalizacji deszczowej odprowadzał wodę z ulic i dachów poprzez wpusty uliczne, poza mury pałacu zasilając opływający pałac potok. Kanały wykonano z częściowo obrobionego kamienia, ze sklepieniem ze starożytnego betonu (zachowały się odciski drewnianyh szalunkow na sklepieniu).

Z wyższych kondygnacji ścieki odprowadzono kamiennymi rurami o średnicy 24,5 cm, 28 cm i 34,5 cm.
System kanalizacji w pałacu umożliwiał szybkie i skuteczne odprowadzenie wody deszczowej oraz ścieków, co ciekawe standardy inżynierii sanitarnej nie zmieniły się znacznie od tamtego czasu.

 


 

Odwodnienie jest jednym z ważniejszych zagadnień zarówno na etapie budowy jak i późniejszego użytkowania. Klimat obecnie obfituje w gwałtowne opady o dużym nasileniu. Podtopienie działki na etapie budowy może doprowadzić do bardzo kosztownych usterek wraz z nierównomiernym osiadaniem fundamentów. Kiedy wprowadzisz się do Twojego wymarzonego domu nie chcesz wypompowywać wodę z piwnic czy z garażu po każdym większym opadzie deszczu, nie chcesz przecież aby woda wdarła się na parter, nie chcesz w końcu aby woda zniszczyła Twój ogród.

Rozwiązania stosowane przez budowniczych cesarza były niezwykle przemyślane oraz innowacyjne 1700 lat temu, w dzisiejszych czasach stosowane są podobne rozwiązania.

Klucz jest w kompleksowym spojrzeniu na problem i dokładnym wykonaniu systemu odwodnienia.

Możliwe rozwiązanie odprowadzenia wody deszczowej:
– Miejska czy gminna kanalizacja deszczowa
– Odprowadzenie do rowu
– Odprowadzenie do cieku
– Studnie chłonne
– Zbiorniki odparowujące (przy dużej działce)
– Drenaż rozsączający
– Zbiorniki podziemne

Zwróć uwagę na usytuowanie działki budowlanej. Dioklecjan wybrał miejsce blisko morza, o takim ukształtowaniu terenu, aby po pierwsze zaopatrywać pałac w niezbędną ilość wody pitnej, jednocześnie sprawnie odprowadzać ścieki i wodę deszczową poza mury pałacu.
Czy Twoja działka budowlana też spełnia te podstawowe wymagania?

Napisz w komentarzu jak Ci się podobają takie wpisy, no i jak będziesz w Chorwacji poszukaj inspiracji budowlanych w pałacu Dioklecjana w Splicie 🙂

 


W niniejszym wpisie wykorzystałem zdjęcia z Wikimedia Commons:

By SchiDD – Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58252744

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7d/Palace_of_Diocletian_%2838004067275%29.jpg/1280px-Palace_of_Diocletian_%2838004067275%29.jpg?uselang=pl

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Diocletian%27s_Palace_%28original_appearance%29.jpg/1024px-Diocletian%27s_Palace_%28original_appearance%29.jpg?uselang=pl

Czy sauna we własnym domu to nieprzyzwoity luksus z pięciogwiazdkowych hoteli? Czy marzysz o wygrzaniu ciała w saunie w mroźny zimowy wieczór?
Długo nie mogłem uwierzyć, że mogę spełnić marzenie żony o regularnym saunowaniu, w zaciszu własnego domu. Bez potrzeby wcześniejszego zamawiania sauny na wyłączność na mieście, czy uczestniczenia w zbiorowym saunowaniu.

Postanowiłem samemu zrobić małą kabinę infrared w piwnicy. Doprecyzuje pojęcie mała  – chodzi o pomieszczenie w którym zmieszczą się dwie osoby w pozycji siedzącej.  Marzyłem o saunie na tyle małej, aby nagrzanie nie trwało wieczność oraz aby koszt energii elektrycznej nie zrujnował domowego budżetu.

Wymiary wewnętrzne mojej sauny to 97 cm x 122 cm. Wysokość ograniczał sufit piwnicy. Po wykonaniu ocieplenia podłogi sufitu kabiny i obłożeniu konstrukcji drewnem wysokość w kabinie wynosi 189 cm.
Wymiary kabiny nie pozwalają wprawdzie na przyjęcie pozycji leżącej, ale jest to pewien kompromis pomiędzy komfortem, a kosztem wykonania i eksploatacji. Kabina jest nagrzewana przez 3 lampy infrared firmy Eos o mocy 750 W każda. Dwie lampy zamontowałem w narożnikach za plecami, a jedną na przeciwko ławki koło drzwi. Zastosowałem ten sam typ lampy, który umożliwia montaż zarówno w pionie jak i w poziomie, na płaskiej powierzchni (wpuszczana) oraz w narożnikach.

Konstrukcję kabiny tworzy układ kantówek o wymiarach 8 cm x 8 cm. Ponieważ w mojej piwnicy podłoga ma spadek w kierunku kratki ściekowej na środku pomieszczenia, musiałem wypoziomować podłogę sauny. Konstrukcja podłogi wykonałem jako ramą z kantówek o wymiarach dostosowanych do wyrównania spadków, tak aby w najmniejsza wysokość konstrukcji wynosiła 10 cm w celu ocieplenia podłogi wełną mineralną.
Wszystkie ściany i sufit również ociepliła wełną mineralna firmy Rockwool o grubości 10 cm.

Od strony wewnętrznej na wełnę mineralna położyłem ekran z trójwarstwowej folii aluminiowej, złożonej z naturalnie brązowego papieru ‘kraft-liner’ 70 mg/m² + folii laminowanej LDPE 15 g/m² + folii aluminiowej 19 g/m² ( 7µm ). Ekran zamocowałem zszywkami do konstrukcji sauny i dodatkowo uszczelniłem taśmą przylepną. W warstwie wełny mineralnej ułożyłem przewody silikonowe 3 x 1,5 mm2 w rurkach instalacyjnych, do zasilania lamp grzewczych

Na ścianie frontowej zostawiłem otwór o wymiarach 70 cm x 190 cm w który wstawiłem szklane drzwi do sauny firmy HaServ. Zastosowałem prosty sterownik elektroniczny Nexen SS11 za pomocą którego ustawiam temperaturę w saunie, czas grzania, opóźnienie załączenia, załączanie oświetlenia sauny, dodatkowo urządzenie ma funkcję sterowania aromaterapią, której w mojej saunie obecnie nie wykorzystuję.

W trakcie użytkowania sauny przyjemne światło zapewniają lampy grzewcze. Gdy temperatura w kabinie osiągnie wymaganą, lampy wyłączają się, a nastrój zapewnia lampion ze świeczką który stoi na stołku przed sauną. Przez szklane drzwi migająca świeca dostarcza miłe wrażenia, a ciemność w kabinie przy jednoczesnym braku ogrzewania, zapewnia miłe wytchnienia i czas na zagłębienie się w myślach.
Oświetlenie sauny w czasie sprzątania czy innych prac, zapewnia lampa sufitową ledowa o niewielkiej wysokości, aby nie przeszkadzała w użytkowaniu.

Wnętrze sauny obiłem boazeria z świerka skandynawskiego. Zastosowałem boazerie suszoną komorowo w klasie A+B o grubości 14 mm. Boazerie taka można kupić w większości składów z drewnem. Drewno na okładzinę sauny musi być dobrej jakości, przede wszystkim nie może z niego wyciekać żywica. W klasie drewna A+B są zdrowe sęki, które nie są niczym złym, a wręcz dodają uroku. Zdarzają się też sęki wypadające który należy unikać lub tak dociąć listwy, aby sęki znalazły się w materiałach odpadowych. Boazeria została zamontowana na systemowe blaszki przybijane gwoździami do konstrukcji.

Narożniki sauny obłożyłem ćwierćwałkiem drewnianym o wymiarach 20 x 20 mm.
Cały dłuższy bok kabiny zajmuje ławka o głębokości 52 cm, wykonana jako stojąca konstrukcja z heblowanych kantówek sosnowych. Siedzisko wykonałem z listew z drewna osikowego o wymiarach przekroju 22 x 80 mm. Listwy zamontowałem do konstrukcji gwoździami miedzianymi bez łebków,  z przerwami około 7 mm.

Siedzisko z drewna osikowego zapewnia idealny komfort kontaktu z ciałem, brak jakichkolwiek drzazg oraz wycieków żywicy. Głębokość siedziska wynosi 52 cm a wysokość od podłogi to 57 cm.

Przewidziałem dodatkowo możliwość zamontowania jeszcze jednej lampy grzewczej pod ławką, w tym celu wyprowadziłem w tamtym miejscu przewody. Decyzja o zakupie dodatkowej lampy, która będzie ogrzewać łydki podczas siedzenia już zapadła, uważam że dodatkowa lampa jeszcze bardziej podniesie komfort użytkowania sauny.

Na zewnątrz sauna została obłożona płytą wiórowa laminowaną oraz deskami tarasowymi z modrzewia które zostały po wykonaniu tarasu.
Moc każdej z 3 lamp infrared to 750 W. Zużycie prądu podczas 30 minut nagrzewania i godzinnej sesji w saunie wynosi: 750W x 3szt x 1,5h = 3,38 kWh.
Cena energii elektrycznej 0,7zł/kWh
Koszt jednej sesji w saunie to 3,38 kWh x 0,7 zł/kWh = 2,36 zł

Dr Lawrence Wilson w swojej książce „Terapia sauną w celach detoksykacyjnych i leczniczych” poleca naturalne leczenie sauną.
Korzyści przebywania w saunie można podzielić, na te które pojawiają się wcześnie w czasie przebywania w saunie i te które pojawiają się później.
Korzyści w czasie przebywania w saunie w pierwszej fazie, kiedy ciepło jest rozproszone przez organizm i temperatura nie wzrasta to zmniejszenie odczuwania bólu, wystąpienie potów, złagodzenie przekrwienia narządów wewnętrznych, poprawa utlenienia i rozszerzenie obwodowych naczyń krwionośnych, zmniejszenie nadmiernej aktywności współczulnego układu nerwowego.

Przy systematycznym saunowaniu skóra jest bardziej aktywna i pocenie nasila się. Wraz z potem z organizmu wydostają się chlorki sodu przez co zwiększa się zdolność zatrzymywania minerałów w organizmie.

W saunie ciało próbuje obniżyć swoją temperaturę i więcej krwi dopływa do płuc, gdzie pobiera więcej tlenu. Serce pompuje więcej krwi przez całe ciało co zdecydowanie poprawia natlenienie. Oskrzela i płuca oczyszczane są z infekcji.

Sauna skutecznie porusza krew. Krew przetaczając się do powierzchni ciała zmniejsza przekrwienie nerek, wątroby, i innych narządów wewnętrznych.

Naukowo potwierdzone zmniejszenie produkcji ciepła i poprawa gospodarki kwasowo-zasadowej przynosi same korzyści.

Po 10-30 minutach przebywania w saunie ciało nie potrafi już rozprowadzać dostarczonego ciepła. Temperatura ciała podnosi się, a słabsze komórki obumierają, unieszkodliwianie są patogenne mikroorganizmy.
Temperatura ciała podnosi się o 1-4 C. W podwyższonej temperaturze obumierają komórki nowotworowe, bakterie i krętki, grzyby i cała masa innych pasożytów, o których nawet nie chcę myśleć.

Dobroczynne działanie sauny jest znane od setek lat. Indianie Ameryki Północnej przechodzili ceremonie szałasu potów, a Finowie od stuleci korzystają z sauny suchej, w Rosji znana jest bania – wschodnia odmiana sauny.

Dr Jari Laukanen z Finlandii przez 25 lat przebadał ponad 2000 mężczyzn korzystających z sauny .Wyniki są rewelacyjne. Naukowcy potwierdzają że w saunie wytwarzane są białka szoku cieplnego, bez wchodzenia w medyczne szczegóły ma to udowodniony wpływ na zahamowanie nowotworów, choroby Alzheimera czy Parkinsona. Poprawia kondycję chorego na niewydolność serca oraz pomaga osobom po zawale. Ciekawy wywiad z Dr Laukanenem przeprowadziła amerykańska lekarka Dr Rhonda Patrick na swoim kanale Found My Fitness: https://youtu.be/jL7vVG_CFWA


„[…] badania wykazały, że w porównaniu z ludźmi korzystającymi z sauny raz w tygodniu, zagrożenie związane z chorobami układu krążenia jest o 27% niższe dla ludzi, którzy używali jej od dwóch do trzech razy tygodniowo. Z kolei dla ludzi, którzy korzystali z sauny od czterech do siedmiu razy tygodniowo, to zagrożenie było aż o 50% niższe, niż dla tych korzystających z sauny tylko raz w przeciągu tygodnia.”


 

Tych rewelacyjnych skutków możesz doświadczyć wydając nie więcej niż 8000 zł.
Koszt materiałów do budowy mojej sauny infrared wyniósł około 6 600 zł. Wykorzystałem część materiałów pozostałych z remontu (kantówki drewniane, płytę osb, parkiet). Rzeczywisty koszt zakupu materiałów potrzebnych do budowy małej sauny infrared przedstawiam w poniższej tabeli. Promienniki, drzwi, sterownik kupiłem w firmie saunykubik.pl . Elementy drewniane zakupiłem w firmie ekodrewno.pl

 

Robocizny nie liczę, ponieważ wykonałem ją sam. Koszt podobnej sauny zamówionej w wyspecjalizowanej firmie kosztuje około 11 000 zł.

Dla wielu sauna jest symbolem luksusu, widzimy ją w ekskluzywnych hotelach, strefach spa na wyjazdach firmowych.
Dzisiaj nie jest to luksus nie do zdobycia. Moja sauna zajmuje powierzchnię 1,74 m2, podobną postawisz nawet w mieszkaniu.

Pięć Siedem powodów żeby jutro zacząć budować saunę w domu czy mieszkaniu:
– zmniejszysz ryzyko przedwczesnej śmierci, choroby Alzheimera i Parkinsona, poprawisz prace serca, układu krążenia, pozbędziesz sie komórek nowotworowych, grzybów bakterii
– złagodzisz stres i zmęczenie,
– niezwykle przyjemne chwile z żoną czy mężem pozostaną w twojej pamięci na lata,
– poprawisz zdrowie mózgu i zmniejszysz ryzyko demencji,
– zredukujesz bóle, w tym bóle głowy,
– wzmocnisz odporność organizmu.
– poprawisz wyniki sportowe.

To do dzieła 🙂

Zainteresuj znajomych budową własnej sauny i udostępni ten wpis.
Jak masz jakieś pytania pisz w komentarzu, postaram się odpowiedzieć.

Co robię?

Jestem Andrzej. W szkole mówili do mnie Sołtys, teraz mówią Sołtys – który buduje. Na moim blogu znajdziesz rzetelne, sprawdzone informacje i analizy związane z tematem nowoczesnego, energooszczędnego i odpowiedzialnego budownictwa.
Jestem już po 40-tce, dlatego dziwną 😉 decyzję – jak niektórzy uważają – o prowadzeniu bloga można zwalić na mój wiek. Ja jednak jestem głęboko przekonany, że mogę wykorzystać wiedzę i doświadczenie aby pomóc zaoszczędzić czas, pieniądze i stres osobom planującym remont lub budowę.

W połowie lat 80-tych postanowiłem wybudować mój wymarzony dom. Ponieważ jedynie w wakacje dysponowałem dużą ilością wolnego czasu dlatego musiałem zakończyć dzieło do końca sierpnia. Plan budowy powstawał w mojej głowie przez kilka miesięcy. Zdobyłem formy do pustaków, zorganizowałem cement piasek i inne materiały. W lipcu gdy wszystko było już przygotowane rozpocząłem produkcję bloczków betonowych. Dwie godziny dziennie przeznaczałem na produkcję kilku prefabrykatów. Do codziennych czynności należało rozformowanie bloczków z poprzedniego dnia, wyczyszczenie form i ich ewentualna naprawa, przygotowanie mieszanki betonowej, wypełnienie form oraz pielęgnacja betonu.
W czasie kiedy inni korzystali z wakacji, ja dzień po dniu zajmowałem się budową. Na koniec wakacji stanąłem dumny koło mojego domu. Pamiętam to do dziś chociaż wówczas miałem tylko 12 lat. Projekt który stworzyłem był miniaturą prawdziwego domu i był wielkości pudełka po butach, za to był jedyny w swoim rodzaju ponieważ wykonałem go własnoręcznie i wg własnego pomysłu. Ściany wymurowałem z mini bloczków z cementu piasku i wody. Formę do produkcji stanowiły pudełka po zapałkach. Przez kilka miesięcy poprzedzające budowę zbierałem zużyte pudełka od rodziców. Starałem się wybierać te wykonane z drewna żeby były trwalsze (pamiętacie, kiedyś takie były w sprzedaży). Bloczki połączyłem zaprawą, wykonałem otwory okienne i drzwiowe a całość zwieńczył dach z gałązek.

Jak widzisz budownictwem zajmuję się od dziecka 😉 Dzisiaj pomagam wizjonerom takim jak Ty zrealizować każdą inwestycję budowlaną. Potrzebujesz okazałej rezydencji czy skromnej chatki w górach, może remontujesz mieszkanie lub adaptujesz ruderę. Na tym blogu znajdziesz rzetelne, sprawdzone  informacje i analizy związane z tematem nowoczesnego, energooszczędnego i odpowiedzialnego budownictwa.


Dla kogo to robię?

Na podstawie rozmów i obserwacji zauważyłem, że wielu osobom trudno jest sprawnie, szybko i oszczędnie zarządzać swoją budową lub remontem. Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na pytania:

 • Jak zaplanować realny harmonogram robót budowlanych?
 • W jaki sposób rozliczać się z wykonawcą robót?
 • Jak rozmawiać z wykonawcą aby zrozumiał Twoją koncepcję?
 • Jakie materiały budowlane wybrać?
 • W czy pomoże Ci kierownik budowy?
 • Jakie technologie zastosować?
 • Czy warto inwestować w nowoczesne technologie budowlane?
 • Ile kosztuje budowa/remont?

to czytaj ten blog regularnie. Chcę abyś prowadził Twoją budowę świadomie i odpowiedzialnie. Wiem, że na roboty budowlane można wydać wszystkie pieniądze a i tak będzie za mało. Budowa/remont to studnia bez dna. Na tym blogu przedstawię wiele możliwych rozwiązań a Ty wybierzesz co będzie dla Ciebie odpowiednie. Zarówno pod względem kosztów jak i oczekiwanego standardu.


Dlaczego to dla mnie ważne?

Kilka powodów dlaczego piszę ten blog jest oraz co jest dla mnie ważne:

 • Niewiele jest w źródeł fachowej wiedzy budowlanej podanej w sposób zrozumiały.
 • Chcę podnieść jakość i kulturę budowania w Polsce.
 • W internecie możesz znaleźć niezliczoną ilość informacji. Dla mnie liczy się tylko praktyczna i sprawdzona wiedza.
 • Chcę zapobiec marnowaniu czasu i pieniędzy na budowie. Zarówno po stronie inwestora jak i wykonawcy.
 • Zależy mi abyś sprawnie poruszał się po rynku usług budowlanych.

Kiedy po raz pierwszy uświadomiłem sobie, że to, co robię, jest dla mnie ważne?

Na co dzień pracuje na etacie w jednej z największych firm budowlanych. Mogę się pochwalić wybudowaniem setek domów jednorodzinnych, węzła autostradowego i innych cudownych inwestycji, mogę wspomnieć o wbudowaniu stali o masie 400 wagonów kolejowych i betonu z ponad 3 tyś „gruszek”. Tylko te wszystkie liczby nie dają szczęścia. Te wspaniałe budowle nie mają sensu kiedy siedzę o 17:00 w biurze budowy setki kilometrów od rodziny i świadomość uciekającego życia nie pozwala ci się skupić. Pragnąłem wybierać z kim umówię się na spotkanie, jak będzie wyglądał mój dzień i kto będzie w moim teamie. Wtedy zrodziła się w głowi myśl o utworzeniu bloga, o pomaganiu inwestorom w realizacji ich marzeń.

Jeżeli masz konkretny problem lub pytanie, napisz  do mnie e-maila.