formalności na budowie

Masz już pozwolenie na budowę i chcesz ruszać z budową, szybko bo jesteś pełen energii. Zaraz, zaraz najpierw musisz spełnić kilka formalności. Z tego wpisu dowiesz się jak zgłosić rozpoczęcie robót w Nadzorze Budowlanym i rozpocząć budowę legalnie.

Prawomocne pozwolenie na budowę

Po pierwsze decyzja o pozwoleniu na budowę musi być prawomocna. Uprawomocnienie decyzji trwa conajmniej 21 dni, o ile żadna ze stron postępowania nie wniesie sprzeciwu.

Każda ze stron postępowania ma 14 dni na przesłanie sprzeciwu do urzędu który wydał pozwolenie na budowę. W praktyce urzędnik wysyła decyzję do stron postępowania pocztą i od chwili potwierdzenia odbioru korespondencji przez ostatnia ze stron liczone jest 14 dni. Następnie urzędnik czeka kilka dni i sprawdza czy ktoś wysłał sprzeciw. Jeżeli nic takiego nie wpłynęło do urzędu, decyzja staje się prawomocna.

Pieczęć uprawomocnienia decyzji

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Przed rozpoczęciem budowy, złóż w odpowiednim nadzorze budowlanych (Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na druku PB-12

Jak poprawnie wypełnić druk Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pokazuję w poniższym filmie.

Dane które będziesz potrzebował do wypełnienia druku PB-12

 • organ nadzoru budowlanego
 • dane inwestora, imię, nazwisko lub nazwa, adres, adres do korespondencji
 • dane pełnomocnika jeżeli występuje
 • informacje o decyzji pozwolenia na budowie, nazwa organu wydającego decyzję, nr decyzji, znak sprawy, data wydania, rodzaj robót
 • zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych
 • imię i nazwisko kierownika budowy
 • imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli występuje
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Dziennik budowy – rejestracja w urzędzie

Wycieczkę do Nadzoru Budowlanego warto połączyć z zarejestrowaniem dziennika budowy. Niestety musisz to załatwić w innym urzędzie niż zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rejestracją dziennika budowy zajmuje się w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Wojewódzkim odpowiedni wydział, który w nazwie ma z reguły słowo „budownictwa”, „architektury” itp.

Dziennik budowy

W większości przypadków druk dziennika budowy musisz kupić wcześniej w sklepie z artykułami biurowymi. Wydział architektury i budownictwa zarejestruje dziennik budowy i opieczętuje każdą stroną.

Zanim wybierzesz się zarejestrować dziennik budowy, warto wcześniej zadzwonić do urzędu i ustalić czy uda się załatwić sprawę od ręki. Dziennik budowy podpisuje z reguły kierownik wydziału i może się zdążyć, że w dniu gdy zjawisz się w urzędzie pracownik będzie na urlopie, naradzie lub szkoleniu i nie załatwisz sprawy.

Żeby zarejestrować dziennik budowy może być potrzebne jest podanie. Niektóre urzędy wymagają, żeby podanie podpisał inwestor lub pełnomocnik.

Teraz możesz już legalnie rozpocząć roboty budowlane. Powodzenia 🙂

Linia LPN to tzw Linia Potrzeb Nietrakcyjnych, czyli linia energetyczna średniego napięcia, przeważnie napowietrzna, która najczęściej przebiega wzdłuż torów kolejowych.

Bezpieczeństwo przy liniach energetycznych

Prace budowlane przy linii energetycznej należą szczególnie niebezpiecznych. Obowiązuje zakaz lokalizowania stanowisk pracy w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej. Odległość w poziomie liczona od skrajnych przewodów powinna być nie mniejsza niż określają to granice strefy niebezpiecznej:

 • 3m dla linii niskiego napięcia do 1kV
 • 5m dla linii średniego napięcia od 1kV do 15kV
 • 10m dla linii średniego napięcia od 15kV do 30kV
 • 15m dla linii średniego i wysokiego napięcia od 30kV do 110kV
 • 30m dla linii wysokiego napięcia pow. 110kV
 • dla linii kablowej strefa niebezpieczna wynosi 6m po obu stronach kabla.

Jak widać możliwości zbliżenia się do czynnej linii energetycznej są mocno ograniczone.
Linia LPN występuje przeważnie o napięciu 6kV 15kV lub 30kV.

Co zrobić w przypadku gdy roboty budowlane musisz wykonać w odległościach zdecydowanie mniejszych niż mówią przepisy?

Co jeśli dźwig lub pompa do betonu musi pracować pod linią lub w odległości kilkudziesięciu centymetrów od przewodu?

Nie ryzykuj!!! Wyłączenie linii LPN jest możliwe i wcale nie jest takie trudne.

Jak wyłączyć linię LPN krok po kroku

Jak wyłączyć linię LPN
 1. kontaktuj się z kierownikiem odpowiedniego rejonu serwisowego PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. (mapa obszarów serwisowych i rejonów serwisowych tutaj: https://www.pkpenergetyka.pl/Obsluga-klienta/Kontakt/PL/Mapa_Obszar%c3%b3w_Serwisowych_od_01.10.2020_r.jpg )
 2. wystąp z pisemnym zgłoszeniem wykonania prac do kierownika PKP Energetyka (wzór zgłoszenia pobierzesz bezpłatnie na końcu wpisu)
 3. wyślij zlecenie na przygotowanie regulaminu, wyłączenie napięcia oraz nadzór nad pracami
 4. pracownik PKP Energetyka spisze regulamin wyłącznie napięcia, który
  określa m.in.:
 • strefę pracy i jej granicę
 • rodzaj i sposób wykonania pracy z podaniem sprzetu
 • wykonawcę robót
 • przewidywany termin rozpoczęcia, czas trwania i termin zakończenia
 • zakres niezbędnego wyłaczenia napięcia
 • sposób zabezpieczenia strefy
 • wskazanie miejsc niebezpiecznych i zagrożeń
 • i inne zapisy

4. powiadom kierownika rejonu serwisowego kiedy chcesz wyłączyć napięcie

5. nadzorujący roboty przedstawiciel PKP Energetyka wystawia zezwolenie na wykonanie pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Zezwolenie służy:

 • sprawdzeniu przygotowania strefy pracy,
 • potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości treści zezwolenia przez wykonawcę
 • stwierdzeniu zakończenia pracy
 • złożeniu przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego zakończenia prac

Po zakończeniu prac sprawdź czy wszyscy pracownicy opuścili strefę niebezpieczną oraz czy sprzęt znajduje się poza strefą.

Ciekawie opracowane standardy pracy w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych znajdziesz na stronach Porozumienia Dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

file:///C:/Users/pd1675/Downloads/4.4._Prace_w_s%C4%85siedztwie_linii_elektroenergetycznych.pdf

To już koniec wpisu 🙂 Jeśli potrzebujesz pobrać wzór zgłoszenia wykonania prac w Wordzie to kliknij poniżej