Masz już pozwolenie na budowę i chcesz ruszać z budową, szybko bo jesteś pełen energii. Zaraz, zaraz najpierw musisz spełnić kilka formalności. Z tego wpisu dowiesz się jak zgłosić rozpoczęcie robót w Nadzorze Budowlanym i rozpocząć budowę legalnie.

Prawomocne pozwolenie na budowę

Po pierwsze decyzja o pozwoleniu na budowę musi być prawomocna. Uprawomocnienie decyzji trwa conajmniej 21 dni, o ile żadna ze stron postępowania nie wniesie sprzeciwu.

Każda ze stron postępowania ma 14 dni na przesłanie sprzeciwu do urzędu który wydał pozwolenie na budowę. W praktyce urzędnik wysyła decyzję do stron postępowania pocztą i od chwili potwierdzenia odbioru korespondencji przez ostatnia ze stron liczone jest 14 dni. Następnie urzędnik czeka kilka dni i sprawdza czy ktoś wysłał sprzeciw. Jeżeli nic takiego nie wpłynęło do urzędu, decyzja staje się prawomocna.

Pieczęć uprawomocnienia decyzji

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Przed rozpoczęciem budowy, złóż w odpowiednim nadzorze budowlanych (Powiatowym lub Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego) zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych na druku PB-12

Jak poprawnie wypełnić druk Zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych pokazuję w poniższym filmie.

Dane które będziesz potrzebował do wypełnienia druku PB-12

  • organ nadzoru budowlanego
  • dane inwestora, imię, nazwisko lub nazwa, adres, adres do korespondencji
  • dane pełnomocnika jeżeli występuje
  • informacje o decyzji pozwolenia na budowie, nazwa organu wydającego decyzję, nr decyzji, znak sprawy, data wydania, rodzaj robót
  • zamierzony termin rozpoczęcia robót budowlanych
  • imię i nazwisko kierownika budowy
  • imię i nazwisko inspektora nadzoru inwestorskiego jeżeli występuje
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Dziennik budowy – rejestracja w urzędzie

Wycieczkę do Nadzoru Budowlanego warto połączyć z zarejestrowaniem dziennika budowy. Niestety musisz to załatwić w innym urzędzie niż zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rejestracją dziennika budowy zajmuje się w Starostwie Powiatowym lub Urzędzie Wojewódzkim odpowiedni wydział, który w nazwie ma z reguły słowo „budownictwa”, „architektury” itp.

Dziennik budowy

W większości przypadków druk dziennika budowy musisz kupić wcześniej w sklepie z artykułami biurowymi. Wydział architektury i budownictwa zarejestruje dziennik budowy i opieczętuje każdą stroną.

Zanim wybierzesz się zarejestrować dziennik budowy, warto wcześniej zadzwonić do urzędu i ustalić czy uda się załatwić sprawę od ręki. Dziennik budowy podpisuje z reguły kierownik wydziału i może się zdążyć, że w dniu gdy zjawisz się w urzędzie pracownik będzie na urlopie, naradzie lub szkoleniu i nie załatwisz sprawy.

Żeby zarejestrować dziennik budowy może być potrzebne jest podanie. Niektóre urzędy wymagają, żeby podanie podpisał inwestor lub pełnomocnik.

Teraz możesz już legalnie rozpocząć roboty budowlane. Powodzenia 🙂