Linia LPN to tzw Linia Potrzeb Nietrakcyjnych, czyli linia energetyczna średniego napięcia, przeważnie napowietrzna, która najczęściej przebiega wzdłuż torów kolejowych.

Bezpieczeństwo przy liniach energetycznych

Prace budowlane przy linii energetycznej należą szczególnie niebezpiecznych. Obowiązuje zakaz lokalizowania stanowisk pracy w obrębie czynnej linii elektroenergetycznej. Odległość w poziomie liczona od skrajnych przewodów powinna być nie mniejsza niż określają to granice strefy niebezpiecznej:

 • 3m dla linii niskiego napięcia do 1kV
 • 5m dla linii średniego napięcia od 1kV do 15kV
 • 10m dla linii średniego napięcia od 15kV do 30kV
 • 15m dla linii średniego i wysokiego napięcia od 30kV do 110kV
 • 30m dla linii wysokiego napięcia pow. 110kV
 • dla linii kablowej strefa niebezpieczna wynosi 6m po obu stronach kabla.

Jak widać możliwości zbliżenia się do czynnej linii energetycznej są mocno ograniczone.
Linia LPN występuje przeważnie o napięciu 6kV 15kV lub 30kV.

Co zrobić w przypadku gdy roboty budowlane musisz wykonać w odległościach zdecydowanie mniejszych niż mówią przepisy?

Co jeśli dźwig lub pompa do betonu musi pracować pod linią lub w odległości kilkudziesięciu centymetrów od przewodu?

Nie ryzykuj!!! Wyłączenie linii LPN jest możliwe i wcale nie jest takie trudne.

Jak wyłączyć linię LPN krok po kroku

Jak wyłączyć linię LPN
 1. kontaktuj się z kierownikiem odpowiedniego rejonu serwisowego PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. (mapa obszarów serwisowych i rejonów serwisowych tutaj: https://www.pkpenergetyka.pl/Obsluga-klienta/Kontakt/PL/Mapa_Obszar%c3%b3w_Serwisowych_od_01.10.2020_r.jpg )
 2. wystąp z pisemnym zgłoszeniem wykonania prac do kierownika PKP Energetyka (wzór zgłoszenia pobierzesz bezpłatnie na końcu wpisu)
 3. wyślij zlecenie na przygotowanie regulaminu, wyłączenie napięcia oraz nadzór nad pracami
 4. pracownik PKP Energetyka spisze regulamin wyłącznie napięcia, który
  określa m.in.:
 • strefę pracy i jej granicę
 • rodzaj i sposób wykonania pracy z podaniem sprzetu
 • wykonawcę robót
 • przewidywany termin rozpoczęcia, czas trwania i termin zakończenia
 • zakres niezbędnego wyłaczenia napięcia
 • sposób zabezpieczenia strefy
 • wskazanie miejsc niebezpiecznych i zagrożeń
 • i inne zapisy

4. powiadom kierownika rejonu serwisowego kiedy chcesz wyłączyć napięcie

5. nadzorujący roboty przedstawiciel PKP Energetyka wystawia zezwolenie na wykonanie pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Zezwolenie służy:

 • sprawdzeniu przygotowania strefy pracy,
 • potwierdzeniu przyjęcia do wiadomości treści zezwolenia przez wykonawcę
 • stwierdzeniu zakończenia pracy
 • złożeniu przez wykonawcę oświadczenia dotyczącego zakończenia prac

Po zakończeniu prac sprawdź czy wszyscy pracownicy opuścili strefę niebezpieczną oraz czy sprzęt znajduje się poza strefą.

Ciekawie opracowane standardy pracy w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych znajdziesz na stronach Porozumienia Dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

file:///C:/Users/pd1675/Downloads/4.4._Prace_w_s%C4%85siedztwie_linii_elektroenergetycznych.pdf

To już koniec wpisu 🙂 Jeśli potrzebujesz pobrać wzór zgłoszenia wykonania prac w Wordzie to kliknij poniżej