kierownikbudowy

Widziałeś zapewne na amerykańskich filmach jak przewożone są całe domy na samochodach ciężarowych. Ja pokażę jak transportować most ciężarówką po drodze publicznej.

Kreatywny pomysł transportu mostu

Dziesięć lat temu, zespół w którym pracowałem dostał zgodę na odważne, niezależne myślenie. Pojawił się niekonwencjonalny pomysł, żeby przewieźć most zestawem niskopodwoziowym po drodze publicznej.

Jedziemy z tym…mostem 🙂

Zadanie które mieliśmy do wykonania, polegało na wykonaniu mostu tymczasowego na drodze wojewódzkiej. Most był niezbędny, aby podczas wyburzenia starego i budowy nowego wiaduktu drogowego, ruch samochodowy odbywał się nieprzerwanie jedyną drogą w kierunku Bogatyni.
Konstrukcję tymczasowego wiaduktu stanowił most składany typu Acrow o długości 33m, szerokości 9,5m i wadze 40 ton.

Ponieważ w okolicy wykonywanego bypassu drogi wojewódzkiej nie było miejsca na montaż mostu, powstał kreatywny pomysł, żeby zmontować przęsło w innej lokalizacji.

Dogodny plac do montażu mostu znajdował się tuż przy drodze wojewódzkiej i był oddalone od docelowego miejsca montażu mostu o 1600 m.

40-to tonowy most na ciężarówce

Transport 40-to tonowej konstrukcji zrealizowaliśmy zestawem niskopodwoziowym w niedzielny poranek, kiedy ruch na drodze wojewódzkiej był najmniejszy.
Wykorzystany został zestaw składający się z ciągnika siodłowego MAN TGX 41.540 8×4 i 6-osiowej naczepy. Skrętne koła naczepy pozwalają na precyzyjne manewry, a hydrauliczne niezależne zawieszenie dostosowuje się do ładunku i warunków drogowych.
Konstrukcja mostu była prawie cztery razy szersza od szerokości naczepy i zajmowała całą szerokość jezdni, dlatego na czas transportu mostu ruch na drodze został wstrzymany.

Co może pójść „nie tak”?

Zastanawiałem się co może pójść „nie tak” i jak zobaczyłem ładunek na naczepie, od razu przypomniałem sobie kadr z kreskówki „Wilk i Zając”.

Wilk i Zając – Na stadionie – odc. 04 (Ну, погоди! – Nu Pogodi!)

Gwarancją stabilności było precyzyjne zamocowanie konstrukcji mostu w osi naczepy. Pomiedzy naczepą a stalowym mostem ułożono drewniane podkłady. Drewno jest materiałem elastycznym i wytrzymałym, jednocześnie ogranicza możliwość niekontrolowanego przesunięcia się dwóch konstrukcji stalowych po sobie.

Na odcinku pomiędzy placem, a miejscem montażu mostu droga miała szerokość 11m, był jeden łagodny łuk w lewo, a na końcu podjazd nasypem drogowym w kierunku wiaduktu nad linią kolejową.


MAN o mocy 540KM bez problemu poradził sobie z transportem ładunku w 15 minut. W miejscu docelowym już czekały rozłożone dwa 200 tonowe dźwigi. Przęło mostu zostało płynnie odebrane z naczepy i zamontowane na przygotowanych wcześniej przyczółkach.

Czy koszt transportu był zabójczy dla budżetu inwestycji?

Ciekawy, niestandardowy projekt zakończył się sukcesem, operacja została opisana w czasopiśmie „Transport technika motoryzacyjna” nr 6/2011.

Co ciekawe jednorazowy koszt wynajęcia zestawu niskopodwoziowego nie zabił budżetu inwestycji, ponieważ wyniósł jedynie 5 tyś zł netto. 

Udana operacja transportu mostu, pokazuje jak można wspierać niezależne myślenie zespołu oparte na wiedzy, motywacji i doświadczeniu.

W podcaście zebrałem wszystkie prawa i obowiązki kierownika budowy z ustawy Prawo budowlane oraz przedstawiam jakich odbiorów i sprawdzeń powinieneś żądać od kierownika budowy.


Prawa i obowiązki kierownika budowy

Do czego potrzebny jest kierownik budowy – 22 obowiązki i uprawnienia:

 • kierownik budowy protokolarne przejmuje od Inwestora teren budowy wraz ze znajdującymi się obiektami budowlanymi, osnową geodezyjną oraz elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego i odpodpowiednio zabezpiecza terenu budowy,
 • przejmuje obowiązki wpisem do dziennika budowy,
 • zapewnienia stosowanie wyrobów dopuszczonych,
 • prowadzi dziennik budowy i pozostałą dokumentację budowy,
 • wstrzymuje robóty w przypadku zagrożenia i zawiadomia organ nadzoru budowlanego,
 • zapewnienia geodezyjne wytyczenie,
 • sprawdza zgodność warunków gruntowych z projektem,
 • w razie katastrofy kierownik budowy zobowiązany jest zorganizować pomoc, zabezpieczyć miejsce i zawiadomić nadzór budowlany i Inwestora,
 • organizuje budowę i kieruje budową w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz BHP,
 • zawiadamia Inwestora o wpisie do dziennika budowy o wstrzymaniu robót wykonywanych niezgodnie z projektem,
 • koordynuje działania zapewniające bezpieczeństwo na budowie,
 • odpowiedzialny jest za realizację zaleceń wpisanych do dziennika budowy,
 • opracowuje planu BIOZ i wprowadza odpowiednie zmiany wynikające z postępu robót,
 • zgłasza Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnia wykonanie wymaganych prób i sprawdzeń,
 • zobowiązany jest umieścić w widocznym miejscu tablicę informacyjną budowy i informację BIOZ,
 • przygotowuje dokumentację powykonawczą,
 • zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć teren budowy oraz podejmuje działania uniemożliwiające wstęp na budowę osobom nieupoważnionym,
 • zgłasza obiekt do odbioru wpisem do dziennika budowy, uczestniczy w odbiorze oraz zapewnia usunięcie wad i usterek oraz przekazuje oświadczenie o zakończeniu robót,
 • Przejmuje od Inwestora Projekt Budowlany lub Techniczny,
 • występuje do Inwestora o zmiany w rozwiązaniach jeżeli poprawią BHP i usprawnią budowę,
 • okazuje aktualny projekt budowlany na każde żądanie organu nadzoru budowlanego,
 • uczestniczy w kontroli nadzoru budowlanego,

Jakie odbiory i sprawdzenia powinien zrobić kierownik budowy

Bez problemu znajdziesz kierownika budowy do obsługi domu jednorodzinnego za 1000zł. Tylko zastanów się czy jest to realna cena za prace i odpowiedzialność najważniejszej osoby na budowie?

Ustawowe prawa i obowiązki powinny być znane każdemu kierownikowi budowy, ale jak dogadujesz kierownika na swoją budowę doprecyzuj jakich odbiorow i sprawdzeń będziesz wymagał.

Przykładowo czy kierownik dokona odbioru izolacji fundamentów i jak to zrobi? Tylko spyta przez telefon brygadzistę „Józek zrobiłeś izolację fundamentów?” czy faktycznie sprawdzi czystość i wilgotność podłoża pod izolację, czy sprawdzi sposób nakładania izolacji, ilość warstw, grubość warstw, połączenie z izolacją poziomą, warunki atmosferyczne przy wykonaniu, zabezpieczenie przed uszkodzeniem w trakcie kolejnych prac? Wszystkie powyższe sprawdzenia dotyczą błachego smarowania mazidłem na czarno. Niewłaściwe wykonanie zemści się po kilku latach użytkowania, a uwierz mi – jeśli kierownik tego nie dopilnuje, budowlańcy na 99,9% spartolą robotę.

Listę odbiorów i sprawdzeń, które wymieniam w podcaście, możesz bezpłatnie pobrać poniżej. Wystarczy kliknąć w przycisk „POBIERZ BONUS”